• Ubytování Český Krumlov - Kaple sv. Martina v Č. Krumlově

    Kaple sv. Martina v Č. Krumlově

    Kaple sv. Martina se nachází v Městském parku na Plešivci v blízkosti Linecké ulice.

Kaple sv. Martina v Č. Krumlově

Původně hřbitovní kaple se nachází v Městském parku Českého Krumlova a původně byla roku 1585 vystavěna jako dřevěná.

Stavba nové kaple sv. Martina byla zahájena až v roce 1717. Jedná se o jednolodní stavbu s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a osovou východní sakristií. Tříosé západní průčelí se zkoseným nárožím vrcholí tabulovým štítem s volutami ve zkosených nárožích niky.


Ubytování Český Krumlov

► Více...